Το νερό είναι ζωή και ειδικά το καθαρό πόσιμο νερό είναι ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά μας.

Προσφέρουμε τις ιδανικές για κάθε περίπτωση λύσεις, χρησιμοποιώντας υψηλής ποιότητας σωλήνες και εξαρτήματα. Η εμπειρία μας αποτελεί εγγύηση για εγκατάσταση ύδρευσης-αποχέτευσης, προσφέροντας συνέπεια όσον αφορά τους κανόνες Υγιεινής, μακροπρόθεσμη αξιοπιστία και εύκολη εγκατάσταση.

Τα έργα που έχουμε ολοκληρώσει μέχρι σήμερα περιλαμβάνουν δίκτυα χαλκού, σιδηροσωλήνα (μαύρη και γαλβανιζέ). Ακόμη, διαθέτουμε εμπειρία και σε δίκτυα με πιο σύγχρονα υλικά όπως, πολυαιθυλένιο (PE) και πολυπροπυλένιο (PP) σε δίκτυα νερού, ενδοδαπέδια θέρμανση και πίεσης αέρα (πνευματικά) αλλά και δίκτυα ειδικών προδιαγραφών, όπως π.χ. δικτύων Ιnox. Διαθέτουμε, επίσης, εμπειρία σε δίκτυα αποχέτευσης, φυσικής ροής και πιεστικά δίκτυα αποχέτευσης με σύνδεση αντλιών αποχέτευσης και σύγχρονων αυτοματισμών.

Τοποθέτηση πιεστικών συστημάτων

Η παροχή νερού σε ένα κτήριο, σε μία βιομηχανία ή στην άρδευση πρέπει να είναι αξιόπιστη και να προσφέρει την απαιτούμενη άνεση. Για την ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μελέτη και τοποθέτηση πρωτοπόρων συστημάτων ανύψωσης της πίεσης, τα οποία να είναι σε θέση:

 • Να προσαρμόζουν την απόδοση σε σημαντικά μεγάλες μεταβολές στη ζήτηση
 • Να ανυψώνουν την πίεση του εισερχόμενου νερού για να εξασφαλίζουν την απαιτούμενη πίεση ακόμη και στο υψηλότερο ή πιο απομονωμένο σημείο λήψης της εγκατάστασης.

Ηλιακοί θερμοσίφωνες

Η Vekkos Υδροθερμική με εξειδικευμένους και έμπειρους τεχνικούς αναλαμβάνει:

 • Μελέτες και τοποθετήσεις ηλιακών θερμοσιφώνων (διπλής, τριπλής ενέργειας – ανοιχτού κυκλώματος – κλειστού κυκλώματος) κάνοντας όλες τις συνδέσεις και σας παραδίδει την εγκατάσταση με το “κλειδί στο χέρι”
 • Αντικαταστάσεις ηλιακών θερμοσιφώνων με όλες τις απαραίτητες ενέργειες ή μετατροπές.
 • Μεταφορές ηλιακών θερμοσιφώνων είτε στην ίδια ταράτσα είτε σε άλλο σπίτι.
 • Επισκευές και συντηρήσεις

Αντλίες νερού και λυμάτων

Η εμπειρία και τεχνογνωσία μας τοποθετεί σε πλεονεκτική θέση να παρέχουμε αξιόπιστες και σύγχρονες λύσεις, ανάλογα με την εφαρμογή και το είδος του προς άντληση υγρού (ακάθαρτα, αστικά λύματα βιομηχανικά λύματα, όμβρια, άντληση λάσπης κ.α.). Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, επίβλεψη και συντήρηση μηχανολογικών συστημάτων (υδραυλικά, πυρόσβεση, αντλιοστάσια.)

Η επιλογή των αντλιών μπορεί να είναι υποβρύχιες ή επιφανείας (ανάλογα με την επιλογή του αντλιοστασίου), αντλίες καθαρού νερού, όμβριων υδάτων, θερμού νερού, λυμάτων (ανάλογα με το προς άντληση υγρό) κλπ.

Εντοπισμός διαρροών

Παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, όπως ανίχνευση κάθε είδους διαρροής, ακόμα και σε υπόγεια δίκτυα ύδρευσης μεγάλου βάθους και προληπτικούς ελέγχους υδραυλικών εγκαταστάσεων για εντοπισμό τυχόν προβλημάτων με τη χρήση εξειδικευμένων καμερών και οργάνων τελευταίας τεχνολογίας.

Βασική μας επιδίωξη, σε όλες τις υπηρεσίες μας, είναι η αντιμετώπιση του κάθε προβλήματος με επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα με στόχο τη πλήρη διάγνωση του. Επίσης μετά τη διάγνωση σας προτείνουμε την ιδανική λύση για το πρόβλημα σας. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε λύσεις ακόμα και στις πιο περίπλοκες και απαιτητικές καταστάσεις.

Εγκατάσταση αποχετεύσεων υδάτων όμβριων-λυμάτων

Η Vekkos Υδροθερμική αναλαμβάνει την μελέτη και κατασκευή οποιασδήποτε αποχετευτικής εγκατάστασης, με ποιοτικά χαρακτηριστικά, εγγυημένη εργασία από έμπειρο προσωπικό και πιστοποιημένα υλικά, με σκοπό την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία κάθε κτηρίου.

Οι αποχετευτικές εργασίες που αναλαμβάνουμε είναι:

 • Δίκτυα ομβρίων
 • Δίκτυα λυμάτων
 • Δίκτυα ντρενάζ υπογείων υδάτων
 • Φρεάτια παντός τύπου
 • Μηχανοσίφωνα ανοικτού/κλειστού τύπου
 • Βιολογικοί καθαρισμοί
 • Σχάρες απορροής υπογείων
 • Αντικαταστάσεις αποχετεύσεων
 • Αποφράξεις αποχετεύσεων

Έργα μας

Πάντα δίπλα σας

Η εταιρεία Βέκκος Αντώνης δραστηριοποιείται στο χώρο των Υδραυλικών Εγκαταστάσεων παντός είδους. Διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο και πλήρως καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό με σύγχρονα μηχανήματα και ποιοτικά υλικά. Εγγυάται άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστες τεχνικές λύσεις και παράδοση εργασιών σε προσυμφωνημένο χρόνο.

Βέκκος Νικ. Αντώνης